Blog – Medium

NuDanza oslobađa

NuDanza je skupni naziv za niz plesnih tehnika koje stvaraju snažna oslobađajuća iskustva. U ovom se trenutku NuDanza može smatrati duhovnom tehnikom, ali...

Read More

Čarobni ples

Prije petnaestak godina, kad sam pisao seriju knjiga o neolitskoj kulturi Stare Europe (Povratak Boginje, Duša Stare Europe), kao praksa pojavio se duhovni...

Read More